ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yasal şartlara uyarak, güvenli bir iş ortamı sağlamak. Çalışanlarımızın, taşeronlarımızın, ziyaretçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen herkesin iş sağlığı ve güvenliği açısından korunmasını ve taşeronlarımızın eğitimini sağlamak. Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza ve acil durumda iş kazalarını en aza indirecek tedbirleri almak.

İş güvenliği ve çalışanlarının sağlığı, ANT TÜNELCİLİK İNŞAAT ın vazgeçilmez önceliğidir. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedefi olarak benimsemiştir.

 ANT TÜNELCİLİK İNŞAAT Yönetimi, tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmakta ve hedeflerine “Sıfır Kaza Politikaları” sayesinde ulaşılacağı bilincindedir. İnşaat Faaliyetleri devam ederken tüm çalışanlarımızın yanı sıra taşeron ve tedarikçilerimizin tümünden de, işçi sağlığı ve iş güvenliği kural ve talimatlarına uymaları, çevreyi, halkı, mal ve mülkiyeti korumaları beklenmektedir.

Tüm faaliyetlerimizi, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamakta ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmaktayız. Amacımız; kazasız, insana ve çevreye zarar vermeden faaliyetlerimizi gerçekleştirmek ve sürekli gelişmektir.

Sıfır ölümlü iş kazası temel hedefine ulaşabilmek ve çevreyi korumak için; İyi bilgilendirilmiş ve motive edilmiş çalışan ve yöneticilerin eğitilmesini Kuruluşun ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği standardı gereklerine uymayı Tüm projelerimizde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçiler için güvenli ortam sağlamayı Çevre kirliliğini önlemeyi Doğal kaynakları en verimli ve ekonomik şekilde kullanacağımızı Yurt içi ve yurt dışı projelerimizde, ülkelerin yürürlükteki Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili tüm yasal gerekliliklerine ve ahlaki kurallarına uymayı ve uygulamayı taahhüt etmekteyiz.